Materiaal bestellen

Wil je materiaal bestellen? Stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
en kopieer onderstaande bestelformulier in je e-mail.
(Dit is dus GEEN online bestelformulier, wat na het invullen met een druk op de knop kan worden verzonden!)

Ik bestel:

… ex. Totaal pakketten a € 27,50 (leesboek AC + leesboek Antwoorden op levensvragen + werkmap AC)

… ex werkmappen AC a € 11,95

… ex leesboeken AC a € 19,95

… ex leesboeken Antwoorden op levensvragen a € 7,70

… ex DVD met ondersteunende videoclips tijdens de cursus a € 12,50

 

Ik ben licentiehouder en heb het AC-Train de Trainer seminar gevolgd. Ja/Nee

Mijn cursus begint op (datum):

 

Mijn gegevens:

naam:

adres:

postcode + woonplaats:

e-mail adres:

telefoonnummer:

ik verleen een eenmalige machtiging om het verschuldigde bedrag plus handlingskosten à € 7,50 per doos af te schrijven van het volgende bankrekeningnummer:

IBAN (18 tekens):

deze bankrekening staat op naam van:

 

Ingevuld bestelformulier opsturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Houd buiten de officiële schoolvakanties een besteltermijn aan van minimaal zeven werkdagen.